Kohti merkityksellistä, tuottoisaa ja hyvinvoivaa työelämää

Ryhmä- ja yksilövalmennukset

Luennot

Projekti- ja konsultointityö

Kirjoitukset

Enemmän energiaa ja parempaa johtamista

Toteutan yrityksille henkilöstön hyvinvointiin ja johtamisen kehittämiseen liittyviä valmennuskokonaisuuksia ja projekteja. Olen tehnyt yhteistyötä monien eri toimialoja edustavien yritysten kanssa, ja siinä matkalla oppinut toimialojen eroista ja toisaalta samankaltaisuuksista, joita ilmenee alasta riippumatta esimerkiksi esihenkilötyössä.

Kaikki valmennukset ja projektit muokataan yrityksen tavoitteiden mukaisesti, joten hinnoittelu riippuu aina asiakaskohtaisesta toteutuksesta. Valmennukset onnistuvat sujuvasti niin asiakkaan luona kuin etäyhteydellä.

Enemmän energiaa ja parempaa johtamista

Toteutan yrityksille henkilöstön hyvinvointiin ja johtamisen kehittämiseen liittyviä valmennuskokonaisuuksia ja projekteja. Olen tehnyt yhteistyötä monien eri toimialoja edustavien yritysten kanssa, ja siinä matkalla oppinut toimialojen eroista ja toisaalta samankaltaisuuksista, joita ilmenee alasta riippumatta esimerkiksi esihenkilötyössä.

Kaikki valmennukset ja projektit muokataan yrityksen tavoitteiden mukaisesti, joten hinnoittelu riippuu aina asiakaskohtaisesta toteutuksesta. Valmennukset onnistuvat sujuvasti niin asiakkaan luona kuin etäyhteydellä.

Asiakkaani kertovat

Ryhmävalmennukset yrityksille

Ryhmävalmennuksen sisältö rakentuu ryhmän tavoitteiden mukaisesti. Tutustu valmennuksien teemoihin:
Huipputiimin valmentaminen

Tämä esihenkilövalmennus vahvistaa esihenkilöiden taitoja saada tiimistään paras suoritus irti samalla vaalien tiimiläisten hyvinvointia ja kehittymistä. Valmennus perustuu oppivan organisaation ja valmentavan johtamisen periaatteisiin. Valmennus toteutuu pienryhmissä ja sen kesto ja toteutus sovitaan asiakaskohtaisesti.

Ratkaisukeskeinen johtaminen

Tämä esihenkilöille ja johdolle kohdistettu valmennus perustuu ratkaisukeskeisyyden periaatteisiin ja niiden sovellukseen ihmisten johtamisessa. Valmennus haastaa pohtimaan omaa ihmis- ja johtamiskäsitystä ja antaa työkaluja arjen johtamistilanteiden ratkaisukeskeiseen käsittelyyn sekä avoimen ja oppivan johtamiskulttuurin luomiseen.

Muutoksen johtaminen

Tämä esihenkilöille ja johdolle kohdistettu valmennus lisää ymmärrystä muutoksen vaikutuksesta erilaisiin ihmisiin ja muutosvastarinnan syihin. Valmennuksessa opitaan taitoja johtaa muutosta omassa tiimissä tai organisaatiossa valmentavalla ja ratkaisukeskeisellä otteella. 

Valmennus toimii erinomaisesti valmennussarjana Ratkaisukeskeinen johtaminen ja Huipputiimin valmentaminen -valmennuksien kanssa.

Itsensä ja oman työn johtaminen

Tämä ryhmävalmennus on kohdistettu asiantuntija- tai esihenkilötyötä tekeville, jotka haluavat kehittää ongelmanratkaisukykyään, tehostaa päätöksentekokykyään ja kokea hallinnan tunnetta työstä. Valmennuksen sisältö rakentuu kognitiivisen ergonomian ja yksilön kokonaishyvinvoinnin parantamiseen.

Oma kokonaisvaltainen hyvinvointi

Tämä valmennus oivalluttaa osallistujat oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kokonaisuudesta. Valmennuksessa pohditaan yksilötason muutoksia, jotka tuovat lisää energiaa ja iloa elämään. Valmennus perustuu integraaliseen ajatteluun ja käsittelee hyvinvointia hyvin kokonaisvaltaisesti yli työ- ja yksityiselämän rajojen. Valmennuksen päätteeksi osallistujat päättävät yhden hyvinvointia parantavan muutoksen, jonka aikovat toteuttaa elämässään. 

Valmennus toimii parhaiten sarjavalmennuksena, esimerkiksi 4 x 2 h. Tämä mahdollistaa muutostavoitteisiin ja muutoksen etenemiseen palaamisen. 

Yksilövalmennukset

Yksilövalmennusprosessit ovat aina valmennettavan näköisiä. Niiden sisältö ja pituus perustuu valmennettavan tavoitteisiin ja halutun muutoksen etenemiseen.

Yksilövalmennuksissa lähdetään liikkeelle hyvin holistisesti ja keskitytään sen jälkeen tarkemmin johonkin osa-alueeseen, kuten  oman työn suunnittelu, jaksamisen varmistaminen, unen laadun ja palautumisen parantuminen tai puhtaasti esimerkiksi esihenkilönä tai asiantuntijana kasvaminen ja kehittyminen.

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvä projekti- ja konsultointityö

Tarjoamani projekti- ja konsultointityön tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin linkittäminen strategisiin tavoitteisiin.

  • Ulkopuolisena projektipäällikkönä ja/tai substanssiasiantuntijana toimiminen henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen liittyvissä projekteissa.
  • Työhyvinvointiohjelmien suunnittelua ja konseptointia (prosessit, mallit, johtaminen).

Asiantuntijaluennot

Luennoin erilaisista hyvinvointiin liittyvistä teemoista, kuten ravinto, uni ja palautuminen, liikunta, stressi, työn suunnittelu ja ajanhallinta. Luennot voivat olla yksittäisiä kertaluentoja tai useamman luennon luentosarjoja. Luentoon voidaan sisällyttää myös erilaisia keho-mieli -harjoitteita. Luento sopii esimerkiksi osaksi TYHY-toimintaa tai muuta henkilöstön yhteistä teemapäivää.

Vieraskynäkirjoitukset

Kirjoitan erilaisia vieraskynäkirjoituksia ja asiantuntija-artikkeleita mm. työhyvinvoinnin ja hyvinvoinnin teemoista.

Ajatuksia ja tarinoita hyvästä elämästä

Kompassio Oy on Tiina Savian valmennus- ja konsultointiyritys. Vuonna 2019 perustettu yritys auttaa yritysten ja organisaatioiden henkilöstöä jatkuvan kasvun ja kehittymisen polulle. Tiina palvelee asiakkaita Kotkasta käsin koko kotimaan alueella, niin asiakaskohteissa käyden kuin etänä.

Kompassio Oy on Tiina Savian valmennus- ja konsultointiyritys. Vuonna 2019 perustettu yritys auttaa yrityksiä ja organisaatioiden henkilöstöä jatkuvan kasvun ja kehittymisen polulle. Tiina palvelee asiakkaita Kotkasta käsin koko kotimaan alueella, niin asiakaskohteissa käyden kuin myös etänä.