Palvelut yrityksille

Hyvinvoiva ja kehityshaluinen henkilöstö on suorituskykyinen ja sitoutunut – näin se vaan on! Yritysvalmennusteemat liittyvät tavalla tai toisella itsestä huolehtimiseen ja jatkuvaan kasvuun ja kehittymiseen, oli kyse sitten jaksamisen varmistamisesta, oman työn tai johtamisen kehittämisestä, aivoergonomiasta tai tiimien kehittämisestä. Kaiken kivijalkana on lopulta se, miten voimme elämme elämäämme ja voimme kokonaisvaltaisesti. Työn imu, hyvä johtaminen tai elämänhallinnan tunne eivät synny yksin työssä eivätkä yksin vapaa-ajalla – kokonaisuus ratkaisee. Näkökulmani valmentamiseen on siis hyvin holistinen ja samalla bisnesorientoitunut.

 

Vahvana muutosvalmentajana tähtään aina valmennettavien ajattelutavan ja käyttäytymisen haluttuun muutokseen. Vain siten saadaan pysyviä muutoksia aikaan. Olen kokenut esimies- ja asiantuntijaryhmien valmentaja ja palautteiden perusteella vahvuuksiani valmentajana ovat perinpohjaisuus, vaativuus, empaattisuus, oivalluttamisen ja uusien näkökulmien avaamisen taito sekä aito läsnäolo valmennustilanteissa.

 

Konsultoin ja johdan myös projekteja, joiden tavoitteena on vahvistaa henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia. Projektit sisältävät tavoitteista riippuen erilaisten prosessien ja toimintamallien kehittämistä, valmennuksia sekä erilaisia työpajoja. Jokainen projekti on organisaationsa näköinen – teillä on tavoite, minulla mallit ja hyväksi todettuja tapoja päästä tavoitteeseen.

 

Lisäksi luennoin hyvinvointiin, itsensä johtamiseen ja ajanhallintaan ja kasvun ajattelutavan kehittämiseen liittyvistä teemoista. Luentoni sopivat esimerkiksi osaksi työhyvinvointipäiviä tai muita teemapäiviä.

 

Kaikki ryhmä- ja yksilövalmennukset ja luennot voidaan toteuttaa joustavasti ja vaikuttavasti myös virtuaalisesti, joten ole yhteydessä minuun ja pohditaan yhdessä, mitä teidän henkilöstönne juuri nyt tarvitsee ja rakennetaan siihen sopiva kokonaisuus. 

 

Alla on kerrottu tarkemmin palveluistani sekä referenssejä yritysasiakkailta.

 

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennuksen sisältö rakentuu ryhmän tavoitteiden mukaisesti. Esimerkkiteemoja ryhmävalmennuksiin:

Oman työn johtaminen ja ajanhallinta

Taitava tiimi ja oppiva organisaatio

Aivotyötä tukevat elämän- ja työskentelytavat (aivoergonomia)

Palautuminen ja stressinhallinta

Opi nukkumaan: Unikoulu aikuisille

Ratkaisukeskeisyys esihenkilötyössä

Räätälöidyt johdon ja esihenkilöiden valmennukset 

Yksilövalmennus

Henkilökohtainen valmennus, joka keskittyy yksilön tavoitteiden saavuttamiseen.

Yksilövalmennuksen pääteemat ovat samoja kuin ryhmävalmennuksessa, mutta prosessi on yksilöllinen sekä sisällöltään että rytmiltään.

Valmennusprosessin suositeltu kesto 5-12 tapaamista / henkilö.

 
 

Luennot

Luento tai luentosarja hyvinvointiin liittyvistä teemoista, kuten ravinto, uni ja palautuminen, liikunta, stressi, työn suunnittelu ja ajanhallinta. Luentoon voidaan sisällyttää myös erilaisia keho-mieli -harjoitteita.

Luento sopii esimerkiksi osaksi tyhy-toimintaa tai muuta henkilöstön yhteistä teemapäivää.

Konsultointi

Henkilöstön hyvinvoinnin linkittäminen strategisiin tavoitteisiin.

Henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen liittyvät projektit, joihin tarvitaan ulkopuolinen projektipäällikkö ja/tai substanssiasiantuntija.

Työhyvinvointiohjelmien suunnittelu ja konseptointi (prosessit, mallit, johtaminen)

Kompassio Oy

Vallikarintie 11, 48930 Kotka

Y-tunnus: 3085125-2

     kompassio.fi 

[email protected]

0400 497821

Kompassio Oy   |   Vallikarintie 11, 48930 Kotka   |   Y-tunnus: 3085125-2   

kompassio.fi   |   [email protected]   |   0400 497821